HK JEBN 樓上大圍

大家應該都成日見到呀DO姐樓上的廣告!
原來除了賣海味, 樓上集團都好著重綠化架
歡迎係附近的朋友去參觀呀 

Comments are closed.